La Zen Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Privacy beleid
 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 • Doelverwerking persoonsgegevens
 • Geautomatiseerde verwerking
 • Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies, of vergelijkbare technieken
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Beveiliging persoonsgegevens

 

Privacybeleid La Zen Beauty
La Zen Beauty is een schoonheidssalon in Rotterdam. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten
 • Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is
 • Uw gegevens niet doorverkopen aan derden
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
La Zen Beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en waarom wij persoonsgegevens verwerken
La Zen Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Zen Beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
La Zen Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
La Zen Beauty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Zen Beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Zen Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met La Zen Beauty via e-mail: info@lazenbeauty.nl of tel: 06-42786697.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.